Get Adobe Flash player

Dokumenty

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 11 lutego 2019 r.

pdf

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

pdf

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

pdf

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA infrastruktury i Budownictwa
z dnia 19 września 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji


Planowe wejście w życie od 6.11.2016r.

Prosimy zapoznać się z informacjami, które zmieniają i regulują pewne zagadnienia związane ze szkoleniami i egzaminowaniem oraz otrzymywaniem Świadectw Kwalifikacji.

Jest też zmiana dotycząca obowiązkowego szkolenia w zakresie VLOS !.

pdf