Get Adobe Flash player

Często zadawane pytania ,

 

- czy są jakieś konkretne elementy, figury do wykonania na egzaminie praktycznym?

Nie ma konkretnych figur, czy elementów jakie powinna osoba egzaminowana wykonać podczas egzaminu praktycznego, lub opanować na zajęciach podczas szkolenia. Zła teoria prowadzona na forach lub opisach przygotowujących do egzaminu mówi o konkretnych elementach do wykonania takich jak okrąg, kwadrat, kwadrat ze znoszeniem i opadaniem na zmianę, trójkąt , odlot i przylot po tej samej linii od siebie i do siebie, oraz wiele innych czynności, których można nie spotkać na egzaminie. Są to elementy umowne, a nie obowiązkowe w celu sprawdzenia nabytych umiejętności.

Elementy wskazane powyżej są często zadawane na egzaminie praktycznym , jednak nie są ściśle wymagane do pozytywnego zaliczenia praktyki. Egzaminator z ramienia ULC ma obowiązek sprawdzić nasze umiejętności opanowania sprzętu w praktyce i jak to zrobi, jest to tylko jego inwencją twórczą z zachowaniem zasad wykonywanych lotów w zakresie możliwości urządzenia na jakim zdawany jest egzamin praktyczny. Dlatego w X-Dron uczymy opanowania sprzętu wraz z jego prowadzeniem w przestrzeni powietrznej do możliwie najpewniejszego i swobodnego opanowania, aby żadna z wymienianych figur czy zadań nie stwarzała operatorowi problemów, a całe prowadzenie urządzenia żeby było płynne, dynamiczne i stabilne.

- czy po szkoleniu oferujemy egzamin państwowy ?

W wyjątkowych sytuacjach takich jak grupy osób, które w całości miały już do czynienia z bezzałogowcami i prawem lotniczym, organizujemy na ostatni dzień szkolenia egzamin Państwowy. W większości szkoleń mamy do czynienia z osobami , które do czasu rozpoczęcia kursu nie sterowały urządzeniami bezzagłogowymi czy inaczej potocznie zwanymi modelami zdalnie sterowanymi RC i rozpoczynają przygodę z tego rodzaju sprzętem. Szkolenie podstawowe VLOS trwa 3 dni szkolenia teoretycznego i praktycznego, to zbyt mało żeby opanować dobrze materiał i czuć się pewnie w zadanym zakresie i nowej rzeczywistości. Egzamin państwowy i w efekcie końcowym uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych to, potwierdzenie nabytych umiejętności w drodze nie tylko szkolenia , ale samokształcenia i przebytych doświadczeń. Jesteśmy użytkownikami przestrzeni powietrznej i musimy w niej czuć się pewnie oraz swobodnie z zachowaniem wszystkich panujących zasad w lotnictwie, żeby inni mogli czuć się równie bezpiecznie. 3 dni szkolenia dają możliwość uzyskania pełnej wiedzy wymaganej nie tyko na egzaminie , ale również w przyszłości podczas wykonywanych zadań czy lotów rekreacyjnych i sportowych, natomiast wiemy z doświadczenia , że jest potrzeny czas na opanowanie zagadnień. Jedni potrzebują więcej czasu, a inni mniej, dlatego dajemy każdemu szansę i nie uprawiamy egzaminów dla zaliczenia , lecz chcemy mieć pewność, że wszystkie osoby wiedzą jak korzystać z tych urządzeń i dzięki temu będzie bezpieczniej.

- co po ukończeniu szkolenia, do czasu egzaminu ?

W ośrodku szkoleniowym X-Dron po ukończonym szkoleniu obowiązkowym, uczestnicy szkolenia moją pełne wsparcie techniczne, prawne w zakresie wykonywania lotów oraz nieodpłatny czas na praktyczne wykonywanie lotów pod nadzorem instruktora w naszym ośrodku, do czasu uzyskania wymaganych umiejętności i uzyskania Świadectwa Kwalifikacji. Terminy egzaminów są częste i osoby, które czują się pewnie z opanowanego materiału do egzaminu, mają dużo swobody i mniej stresu.

- gdzie organizowane są szkolenia i gdzie jest siedziba X-dron ?

Ośrodek szkoleniowy X-Dron swoją główną siedzibę ma w Bydgoszczy. Posiadamy dobrze wyposażone zaplecze, sale wykładowe na 30 osób, a wszystko przygotowane jest dla osób niepełnosprawnych.W bliskim otoczeniu hoteli i miejsc handlowych. X-Dron szkoli w całym kraju w tym również dla innych ośrodków szkoleniowych. Najczęściej wykonywane szkolenia przez nasz ośrodek odbywają się w Poznaniu, Pile, Lesznie i Bydgoszczy. Planowane są kolejne miejsca przy współpracy z ośrodkiem Axidro, którego głównym celem jest szkolenie w Aeroklubach. Współpracujemy również z Avioner i jesteśmy gotowi na propozycje szkleń w każdym miejscu na dogodnych warunkach.

- czy po skończonym szkoleniu otrzymuje jakiś dokument ?

Po szkoleniu w naszym ośrodku X-Dron , każdy uczestnik szkolenia otrzymuje potwierdzenie ukończenia szkolenia, uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego przed egzaminatorem ULC, FV 23% , materiały szkoleniowe i materiały informacyjne. Pojawiają się też dobre warunki upustów na zakup sprzętu od naszych partnerów oraz konkursy na których można wygrać ciekawe i wartościowe nagrody.

- czy na szkoleniu dowiem się jaki sprzęt zakupić ?

Tak, doradzimy, podpowiemy, zaprezentujemy inne nasze modele tak , żeby każdy wiedział na co patrzeć przy zakupie nowego , często pierwszego sprzętu do latania , filmowania czy innych zadań. Jesteśmy też w stanie zaprojektować i wykonać odpowiedni sprzęt specjalistyczny.

- Jakie OC i kiedy wykupić ?

Do podejścia na egzamin potrzebne jest ubezpieczenie w którym , będzie objęty okres z terminem egzaminu i na odpowiedni typ np. do zdalnego sterowania modelami RC. Polisę obowiązkową OC ( 3.000 SDR) potrzebujemy do wykonywania lotów innych niż rekreacyjne i sportowe po, pozytywnie zdanym egzaminie z uwagi na fakt że, większość ubezpieczycieli wstawia w polisie wpis „ polisa wchodzi w życie z dniem wykonania pierwszego lotu komercyjnego” lub podobne formuły z których wynika, że nie będą one obowiązywać w dniu egzaminu z uwagi na to , że nie posiadamy jeszcze ŚK.

- Czy muszę posiadać własny sprzęt na szkolenie ?

Na szkoleniu dobrze jest uczestniczyć z własnym sprzętem , ale jeśli ktoś nie ma takiej możliwości może szkolić się na naszym sprzęcie bez dodatkowych opłat.

- jak wygląda egzamin ? i jakieś porady...

Egzamin teoretyczny 45 min dla pięciu bloków tematycznych w każdym po ok 10 do 14 pytań. Zaliczenie to 75% odpowiedzi prawidłowych , czyli możliwe 3 błędy do popełnienia w danym bloku tematycznym. Jeśli osoba egzaminowana nie zaliczy danego bloku , zalicza w poprawkowym egzaminie tylko ten blok tematyczny. Po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym w całości , osoba egzaminowana przystępuje do egzaminu praktycznego w którym prezentuje swoją wiedzę z zakresu znajomości o bezzałogowym statku powietrznym na którym zdaje egzamin i wykonuje ściśle polecenia egzaminatora.

- jakie dokumenty muszę mieć przystępując do egzaminu państwowego ?

Dokument tożsamości, dokument ukończenia szkolenia w ośrodku szkoleniowym wpisanym na listę ośrodków szkoleniowych ULC, ważne orzeczenie lekarskie, ubezpieczenie OC ważne na czas zdawania egzaminu, wypełniony poprawnie wniosek o wydanie Świadectwa Kwalifikacji, dowód opłaty za egzamin teoretyczny, praktyczny i wydanie ŚK wniesiony na konto ULC. Przypominamy, że zaleceniem Prezesa ULC jest posiadanie ważnych badań lekarskich wydanych przez lekarza orzecznika medycyny lotniczej już, przed przystąpieniem do szkolenia.

- dobre rady na egzamin praktyczny ?

Pamiętajmy, że polecenia wydawane są dla operatora , ale względem ułożenia BSP.

Jeśli mamy wykonać przykładowo lot w prawo to, jest to prawo dla ułożenia statku powietrznego względem kierunku lotu , a nie naszej pozycji stającej z której wykonujemy sterowanie BSP chyba, że egzaminator skonkretyzuje polecenie i wskaże nam kierunek gdzie mamy się udać naszym bezzałogowcem.

b

Jeśli mamy wykonać ósemkę , to wykonujemy ją w poziomie do ziemi, jeśli egzaminator nie poleci wykonania jej wg własnego zalecenia. Powinna ona wyglądać jak na rysunku poniżej, patrząc na figurę z góry.

a

Nie wykonujmy bezmyślnie lotów tak daleko, jak egzaminator nam każe, lub nie powie dość, Wykonujemy lot zawsze kontrolując granice widoczności wg naszego uznania i możliwości sterowania. Jeśli uważacie, że sprzęt wychodzi poza takie granice , należy zgłosić egzaminatorowi ten fakt i poprosić o skrócenie dystansu z uwagi na niepewność i słabą widoczność ułożenia BSP.

Przed przystąpieniem do egzaminu przygotuj sprzęt.

Dokręć śmigła, sprawdź stan naładowania akumulatora, poprawność zbindowania nadajnika z odbiornikiem, dokonaj oględzin ogólnych pod kątem możliwych uszkodzeń podczas transportu, dokonaj prawidłowej kalibracji i pewności zapisu miejsca startu gdyby zaistniała przyczyna użycia funkcji FailSafe. Wprowadź odpowiednie parametry użycia FailSafe jeśli to możliwe do zaistniałych warunków otoczenia, w tym wysokość wykonywanego powrotu do miejsca startu, biorąc pod uwagę przeszkody terenowe w miejscu zdawania egzaminu. Egzaminator nie poprosi o wykonanie procedury FailSafe, ale może się to stać również podczas samego egzaminu, z różnych innych przyczyn.

- Czy mogę zrezygnować z egzaminu praktycznego ?

Pamiętaj , że to osoba zdająca egzamin decyduje o wykonywaniu lotu podczas trudnych warunków np. silnego wiatru i w każdej chwili przed przystąpieniem do egzaminu może od niego odstąpić bez konsekwencji jego niezaliczenia. Będzie taka osoba musiała przystąpić do egzaminu praktycznego w wyznaczonym terminie przez egzaminatora ponownie, a egzamin taki nie podlega ponownej opłacie.

- czy mogę zdawać egzamin z użyciem funkcji stabilizacji za pomocą GPS ?

Egzaminatorzy wymagają zdawanie egzaminu bez użycia funkcji stabilizacji za pomocą GPS , czyli z tzw. GPS z uwagi na fakt , że muszą ocenić waszą zdolność do wykonywania lotu w przypadku kiedy urządzenie utraci z różnych przyczyn sygnał z GPS czy GLONAS. Umiejętność sterowania w takim przypadku jest potrzebna, ponieważ dzięki takiej zdolności zwiększamy szanse na bezpieczne kontynuowanie lotu lub sprowadzenie sprzętu w bezpieczne miejsce.

- Dlaczego osoba pilotująca Drona jest operatorem , a nie pilotem ?

Pilot to osoba sterująca bezpośrednio z pokładu załogowym statkiem powietrznym, np. dowódca staktu powietrznego lub drugi pilot.

Operator to osoba sterująca urządzeniem , które wykonuje nasze polecenia w tym przypadku za pomocą technicznych środków łączności. Dla przykładu operatorem jest też osoba wykonująca czynności na pokładzie samolotu np. radiooperator , ponieważ nie steruje bezpośrednio statkiem powietrznym.

- jak długo ważne jest  ŚK?

Świadectwo Kwalifikacji nie ma okresu ważności, dopiero odpowiedni wpis do tego świadectwa określa jego ważność. W przypadku uprawnienia podstawowego wynosi ono 5 lat.

- co w przypadku kiedy kończy mi się ważność ŚK ?

Zgłaszamy się przed upływem ważności uprawnienia do odpowiedniego egzaminatora, który może nam takie uprawnienie przedłużyć na podstawie sprawdzenia umiejętności praktycznych. W niedługim czasie będzie możliwość przedłużania uprawnień w wyszkolonych i wyznaczonych przez ULC ośrodkach szkolenia.